Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Ortsverband Eschweiler

Het Technisch Hulpwerk

 

Over ons.

Het THW (Technisch Hulpwerk) is het Staatsbedrijf Technisch Hulpwerk van de Bondsrepubliek Duitsland. Tot haar wettelijke opgaven behoren het bewerksteligen van technische hulp in Duitsland en humanitaire hulp in het buitenland.

Meer dan 76000 vrijwilligers en rond 850 full time medewerkers werken voor deze landelijke organisatie. Tezamen zijn zij de grondleggers voor de gekwalificeerde technische hulp in binnen en buitenland. Het THW beschikt over 6000 voertuigen van verschillende aard.

De veelzijdigheid van de verschillende eenheden weerspiegelt het maatregelenpakket van het THW. Zo zijn er technische groepen die op het lokale vlak van berging, ontruiming, stroomverzorging, wateroverlast/pompen, leidinggeving/communicatie, bruggenbouw, infrastructuur, verlichting, watersnood, logistiek, drinkwatervoorziening, explosieven en olierampen gespecialiseerd zijn. Zeker niet op de laatste plaats ook nog de speciale eenheden SEEBA (snelle inzeteenheid berging buitenland) zeker SEEWA (snelle inzeteenheid water buitenland)

 

Officiele functies.

 

De verschillende functies en opgaven van het THW zijn wettelijk geregeld. Deze opgaven bestaan uit het verlenen van technische hulp op het gebied van burgerbescherming, rampenhulp en internationale humanitaire hulp. De belangrijkste doelstellingen betreffen redding, berging en wederopbouw van de infrastructuur (water, stroom en rioolvorzieningen)

 

Structuur.

 

Onder  de leiding van de THW-centrale vormen,

 • 8 landelijke samenwerkingsverbanden
 • 66 raden van bestuur
 • 665 lokale samenwerkingsverbanden

met behulp van vrijwilligers de organisatorische structuur van het THW.

 

Opleiding.

 

Het grootste pluspunt van het THW is de professionele kennis van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers representeren een breed skala aan technische en vakwetenschappelijke vaardigheden en ervaringen. Alle THW medewerkers krijgen een speciale opleiding op meerdere vakgebieden betreffende de samenwerkingsverbanden aan de THW scholen. Deze opleiding richt zich specifiek op de vaardigheden die voor nationale en internationale hulpverlening nodig zijn.

 

Eenheden en uitrusting.

 

In de Bondsrepubliek heeft het THW  727 technische eenheden met elk 34 vrijwilligers. Elke eenheid bestaat uit een leidingsunit met 4 vrijwilligers en 3 speciale eenheden met elk 9-18 vrijwilligers.

Deze speciale eenheden van het THW zijn samengesteld uit:

 • 1433  bergingsgroepen
 • 80       vakgroepen infrastructuur
 • 152    vakgroepen evacuatie
 • 129    vakgroepen waterschade/pompen
 • 92       vakgroepen elektroverzorging
 • 148    vakgroepen verlichting
 • 107    vakgroepen watercalamiteiten
 • 69       vakgroepen plaatsbepaling
 • 65        vakgroepen leiding/communicatie
 • 66       vakgroepen logistiek
 • 37       vakgroepen explosieven
 • 22       vakgroepen drinkwatervoorziening/bereiding
 • 14       vakgroepen bruggenbouw
 • 15       vakgroepen olierampen
 • 4         eenheden SEEBA (snelle inzeteenheid berging buitenland)
 • 5         eenheden SEEWA (snelle inzeteenheid water buitenland)

Elke eenheid is voorzien van specifieke en speciale uitrustingen zoals: personentransportvoertuigen, vrachtwagens, noodstroomaggregaten, waterzuivering- en bereidingsinstallaties, aanhangers voor materiaaltransport, hijs-en takelkranen, buldozers, en multifunctionele boten.In totaal heeft het THW meer dan 6000 voertuigen ter beschikking.

 

Doelstelling.

 

In Duitsland wordt het THW bij vele calamiteiten en noodgevallen ingezet, in het bijzonder als er specialistische hulp van de medewerkers verlangd wordt. Dit alles om de lokale hulpverleningseenheden te ondersteunen. De regering doet zeer vaak een beroep op het THW met betrekking tot hulp in crisissituaties zoals: aardbevingen, overstromingen en verdorring. Over het algemeen zijn deze inzetten en hulpverleningen in actieplannen van de Europese Unie of de Verenigde Naties geïntegreerd. Tot op heden heeft het THW reeds honderden inzetten en hulpverleningen in het buitenland gerealiseerd.

 

 

 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)
Deutsch Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
--Hauptsitz Bonn—
Postfach 200351
D-53177 Bonn
Bundesrepublik Deutschland

 

Tel.: 0049-228-940-0
Fax: 0049-228-940-1144
E-mail: poststelle(at)thw.de
Internet: www.thw.de

 

(PDF Download)